Klokkertro på utbytteaksjer

Han har gjort det før. Nå gjør han det igjen. Målet er det samme; å skape god risikojustert avkastning på kundemidler. Nå åpner aksjefondet Heimdal Utbytte, med Sigurd Klev som fondsforvalter.

Sigurd Klev
Foto: @Hans Kristian Thorbjørnsen

Sigurd har forvaltet aksjefond med utbyttefokus de siste ti årene. Dette har vært lønnsomt for kundene. Fondet han forvaltet leverte høyere avkastning og lavere risiko (målt ved kurssvingninger) enn markedsgjennomsnittet.

I tre av de fire årene som fondet hans var kvalifisert, ble det nominert til prisen «Årets fond, norske aksjer» av fondsanalyseselskapet Morningstar. Og fondet gikk til topps i denne konkurransen to ganger; i 2019 og 2020.

Vinneroppskriften? Veldig enkel, ifølge forvalteren selv. Man må bare være tålmodig og ha et langsiktig perspektiv på sine investeringer.

Og så må man tåle at aksjer noen ganger faller i verdi.

Videre er det fornuftig å begrense risikoen knyttet til selskaper og bransjer, det som gjerne betegnes som diversifisering.

Investeringsfilosofi
Heimdal Utbytte vil bli forvaltet aktivt med sikte på å gi best mulig risikojustert avkastning til andelseierne. Fondet vil primært investere midler i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs.

Det stilles krav til størrelse og omsettelighet, og det er et krav at porteføljeselskapene har en utbyttepolitikk som både er forpliktende og troverdig.
Heimdal Utbytte vil bli forvaltet uten referanseindeks.

Kontant inntjening
Sigurd utdyper: «Vi ser etter selskaper som er solide og lønnsomme og som betaler ut deler av sine overskudd til eierne. Vi er rimelig trygge på at selskaper med robuste forretningsmodeller og dyktige ledere kommer til å skape verdier for sine eiere, også i fremtiden. Kontant inntjening vil alltid være attraktivt blant investorer.»

Det er imidlertid ikke helt enkelt å angi presist når avkastningen kommer fra aksjeinvesteringer. Noen ganger retter investorene blikket mot selskaper og aksjer preget av høy vekst i omsetning og resultater. Andre ganger løftes verdsettelse av eksempelvis oljeprodusenter av prisoppgang i oljemarkedet.

Hittil i år har utbytteaksjer levert langt høyere avkastning enn det brede markedet på New York-børsen, mens disse utbytteaksjene leverte lavere avkastning enn markedsgjennomsnittet de tre foregående årene.

Evig optimist
Er det for sent å investere i utbytteaksjer nå?

Absolutt ikke, er svaret fra Sigurd. Han kommer til å investere alle sine egne langsiktige sparemidler i Heimdal Utbytte.

Han har ti års perspektiv på egen pensjonssparing – og lite bekymret for børsutviklingen de neste ukene og månedene.

Alle vil ha avkastning, men altfor mange tar for lite risiko når de investerer sparekapital med lang investeringshorisont.

Det straffer seg, for det er – i alle fall i teorien – en klar sammenheng mellom risiko og forventet avkastning. Alle fornuftige investorer vil kreve økt avkastning for å påta seg økt risiko.

Kjøp Heimdal Utbytte her