Fond går fra kreditor til eier etter Dof-konkursen: – Det blir business as usual i Dof Subsea

– Jeg vil ikke kalle dette for en konkurs i operativ forstand, heller en restrukturering.

Les mer om forvalter Erik Hagerup sine betraktninger her.