Heimdal Høyrente går fra kreditor til eier etter Dof-konkursen

– Jeg vil ikke kalle dette for en konkurs i operativ forstand, heller en restrukturering.

– Selskapet skal utvikles

Kreditorene uttalte i forbindelse med konkursen at de er innstilt på å ta eierskap i datterselskapene og la disse leve videre – samtidig som det blir lagt opp til en rekonstruksjon i selskapene.

I DOF Subsea blir ikke dette en rekonstruksjon der man selger ut fartøy og sier opp folk. Her handler det om at selskapet nå skal ta en solid posisjon i et offshoremarkedet i vekst. De ansatte kan være trygge på dette, sier Hagerup.

Les mer om forvalter Erik Hagerup sine betraktninger her.

 

 

Les mer om Heimdal Høyrente her.

Kjøp våre fond her.