Intervjuet med Nordnet Bank AB om Heimdal Utbytte

Vår aksjeforvalter Sigurd Klev ble intervjuet av Nordnet Bank AB‘s spareøkonom Bjørn Erik Sættem om Heimdal Utbytte.

Se hele intervjuet her.