Velkommen til andelseiermøte!

Tid og Sted: Andelseiermøte fredag 21. april kl. 13.00 i lokalene våre i Løkkeveien.

På agendaen er forslag til endringer i vedtektene til fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS.

Vedtektsendringene innebærer i korte trekk følgende:

• Endring av kompensasjonsordning ved tegning og innløsning av andeler
• Tilføying av andelsklasser
• Endring i investeringsområde i Heimdal Høyrente

For nærmere informasjon se vedlagte innkalling med stemmeseddel og fullmaktsblankett.

Fullmaktsblankett
Innkalling andelseiermøte
Stemmeseddel

Er du interessert i våre produkter ler mer her:

Heimdal Tinde
Heimdal Utbytte
Heimdal Høyrente
Heimdal Vidde
Heimdal Jorde 

Kjøp våre fond her.