Ekspertenes beste kriseråd

Les hva vår aksjeforvalter Frank Harestad hadde å si i forrige lørdags utgave av Finansavisen på følgende problemstillinger:

1. I tider med finansiell usikkerhet, hvordan påvirker det investeringene du gjør?
2. Hva vil du si er den største usikkerhetsfaktoren nå?
3. Hvordan tror du aksjemarkedet vil utvikle seg gjennom 2023?
4. Hvilke sektorer mener du er trygge havner nå? Og hvorfor?

 

Artikkel i PDF:

1 2 3 4