Dette betyr den nye finansavtaleloven for deg

Den 1. januar 2023 trådte det i kraft en ny lov om finansavtaler i Norge. Loven har flere fordeler for deg som kunde, og den regulerer ulike tjenester innen finanssektoren.

1.juli 2023 trer ny finansavtalelov i kraft for alle fondsforvaltere. Du som kunde trenger ikke foreta deg noe for å fortsette kundeforholdet. Loven vil gjelde for handel med verdipapirfond, og vi må derfor inngå en kundeavtale basert på bestemmelsene i denne loven med alle våre kunder, både nye og eksisterende.

Dette betyr den nye finansavtaleloven for deg

Hva betyr den nye finansavtaleloven for deg?

  • Du trenger ikke å gjøre noe med de verdipapirfondene du allerede har kjøpt hos oss. Kundeavtalen innebærer ingen endringer i våre verdipapirfond eller de tjenestene vi tilbyr.
  • Avtalen er lik for alle som kjøper fond hos Heimdal, og alle våre kunder som er bosatt i Norge omfattes av den samme kundeavtalen.
  • Her finner du vår Standard kundeavtale og våre Alminnelige forretningsvilkår. Vi anbefaler deg å lese disse.
  • Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og plikter du har som kunde.
  • Hvis du ønsker å motta kundeavtalen og forretningsvilkårene via post eller e-post, kan du be om dette kostnadsfritt.

Her er noen viktige punkter i finansavtaleloven for deg som er fondskunde:

Ufravikelighet

Den nye loven er innført for å beskytte deg som forbruker, og den gjelder alltid i forholdet mellom oss.

Kommunikasjon

Vi foretrekker å kommunisere elektronisk ved bruk av e-post og SMS. Hvis du ikke ønsker digital kommunikasjon, kan du be om å bli unntatt fra dette.

Oppsigelse/heving

Vi kan si opp avtalen med deg av saklige grunner. Eksempler på slike grunner er beskrevet i kundeavtalen med vilkår.

Avvikling

I henhold til finansavtaleloven har vi rett til å avslutte kundeforholdet eller sperre tjenesten hvis det er nødvendig for at vi skal oppfylle våre plikter i henhold til lover, forskrifter eller pålegg fra offentlige myndigheter eller domstoler.

Endringer i avtalen

Du kan akseptere endringer i kundeavtalen og forretningsvilkårene ved å ikke gjøre noe aktivt.

Husk at kundeavtalen er en forutsetning for å være kunde hos Heimdal og alle andre norske forvaltningsselskaper.