Offentliggjøring av vedtektsendringer

Offentliggjøring av vedtektsendringer i verdipapirfondene Heimdal Tinde, Heimdal Høyrente, Heimdal Utbytte, Heimdal Jorde og Heimdal Vidde.

Heimdal Forvaltning AS viser til foreslåtte vedtektsendringer i ovennevnte fond jf. Andelseiermøte som ble avholdt 21.04.23, der andelseierne godkjente endringene.

Vedtektsendringene er godkjent av Finanstilsynet pr.13.06.23.

Endringene innebærer, som tidligere redegjort for ved innkallingen til andelseiermøtet, følgende:

  • Fondene vil ikke lenger praktisere tegningsgebyr og innløsningsgebyr, men gå over til svingprising.
  • Bokstavangivelse på andelsklassene i Heimdal Tinde er endret, og det er tilført ekstra andelsklasser D og N.
  • Heimdal Utbytte og Heimdal Høyrente har fått en ekstra andelsklasse N.
  • Det har blitt gjort en endring i investeringsmandatet til Heimdal Høyrente; Det kan nå benyttes derivater.

Verdipapirfondlovens bestemmelse § 4-14 (6) om andelseieres anledning til å melde gebyrfri innløsning før ikrafttredelse gjelder.

Vedtektsendringene gjennomføres med virkning fra 8. august 2023.

Oppdaterte vedtekter finner du her:
Heimdal Tinde
Heimdal Utbytte 
Heimdal Høyrente
Heimdal Jorde
Heimdal Vidde