Plukker opp billige “rest-selskaper”

BØRSINTERVJUET: Nylige transaksjoner innebærer at både Aker Solutions og Schibsted nå fremstår som røverkjøp, ifølge Heimdal-forvalter Frank Harestad.

– Tross fortsatt krig, inflasjon og høye renter er Oslo Børs opp med cirka 10 prosent i år, forteller Harestad, som forvalter aksjefondet Heimdal Tinde.

– For de fleste selskapene på Oslo Børs – og særlig i sektorene olje og shipping – er den svake kronen positivt for inntjeningen.

Harestad påpeker at også råvareprodusenter og laksenæringen drar nytte av kronesvekkelsen, mens renteoppgangen har løftet bankenes netto renteinntekter.

Aker BP er favoritten

Forvalteren er fremdeles «bull» på oljesektoren og har særlig tro på Aker BP.

– I motsetning til i 2014 er veksten fra amerikansk skiferolje begrenset, samtidig som Opec+tilsynelatende greier å balansere markedet på en god måte, forklarer han.

– Aker BPs imponerende portefølje, med nye felt som Johan Sverdrup og Edvard Grieg, gjør selskapet mindre utsatt enn konkurrentene for «uttømming» og økte kostnader per fat. Harestads analyse tilsier at aksjen prises til rundt 8 ganger neste års estimerte inntjening, gitt en oljepris på 80 dollar fatet.

– I tillegg har Aker BP flere nye felt under utvikling som bør bidra til økt produksjon, tilføyer han.

Billige restselskaper

Harestad liker også Aker Solutions, som i oktober overførte Subsea-divisjonen til nyopprettede OneSubsea, der selskapet vil eie 20 prosent. Etter transaksjonen vil konsernet ha nær 25 kroner i kontanter per aksje pluss en OneSubsea-andel verdt 12-13 kroner per aksje.

– Resten av Aker Solutions får følgelig en konsernverdi tilsvarende cirka 1,5 ganger neste års Ebitdaestimat, anslår forvalteren.

En tredje favoritt, Schibsted, har steget mye i år, hovedsakelig fordi budet fra Permira og Blackstone har sendt Adevinta-kursen til himmels. Ifølge Heimdals beregninger prises «rest-Schibsted» på attraktive 15 ganger neste års estimerte kontantinntjening.

– Mye av de resterende verdiene knyttes til Finn, som fremdeles har gode vekstmuligheter, påpeker Harestad.

– Dessuten blir mye av pengene fra Adevinta-salget trolig utbetalt via utbytter eller tilbakekjøp.

Toppvalget i shipping

Innen shipping er Heimdals toppvalg Klaveness Combination Carriers.

Gjennom sine kombinasjonsskip er rederiet eksponert mot både tank- og tørrbulkmarkedet, noe som til en viss grad reduserer svingningene i inntjeningen, forklarer Harestad.

– Selskapet prises på 5 ganger inntjeningen, og kvartalsvise utbytter gir en direkteavkastning på 15 prosent. Utenfor Norge har forvalteren tro på solide svenske forretningsbanker som Handelsbanken og SEB.

–Disse prises i dag til bare 7-8 ganger inntjeningen og gir en direkteavkastning på omkring 8 prosent, forteller han.

– Prisingen reflekterer at en del internasjonale investorer har overdreven frykt knyttet til bankenes eiendomseksponering.

Du kan lese hele artikkelen i PDF-format her.

Kjøp våre fond her!