Heimdal Utbytte runder ett år, med toppplassering!

Aksjefondet Heimdal Utbytte A kan nå vise 12 måneders avkastning, topprangert blant sammenlignbare fond på Nordnet-plattformen. 

 

Fratrukket alle forvaltningskostnader har fondet gitt andelseierne 18 prosent avkastning siden etableringen 5. desember i fjor. Målt ved Oslo Børs Hovedindeks har børsens «gjennomsnittsaksje» gitt 6,6 prosent avkastning i samme periode (til og med 5. desember i år). 

  • Resultatene er oppmuntrende og viser at det har vært fornuftig å investere i utbyttebetalende aksjer på Oslo Børs dette siste året, kommenterer Sigurd Klev.  

Han har ansvaret for at fondets midler forvaltes på best mulige måte, innenfor rammer som er gitt i vedtekter og prospekt. 

Heimdal Utbytte forvaltes aktivt med sikte på å levere best mulig risikojustert avkastning til andelseierne. Fondet har ikke referanseindeks. Tilgjengelige midler investeres i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, primært på Oslo Børs.  

Sigurd Klev

 

Du kan lese mer om Heimdal Utbytte her.

Kjøp våre fond her.