Årets beste Høyrentefond

Norske høyrentefond har gitt 10 prosent avkastning i 2023. Forvalter Erik Hagerup i Heimdal har levert 17 prosent og venter at de gode tidene fortsetter.
– Jeg tror 2024 blir et vanvittig bra år, sier han.

Renteoppgang og god stemning generelt i finans- og kredittmarkedene, gjorde at 2023 ble et fantastisk år i høyrentemarkedet. Ifølge Morningstar er Heimdal Høyrente årets beste høyrentefond målt i absolutt avkastning, på 17 prosent. Bak Heimdal Høyrente ligger det flere kjente fond med 12-14 prosents avkastning, deriblant Alfred Berg Nordic High Yield, Holberg Kreditt og First High Yield.

– Vi gikk inn i 2023 med litt trykket portefølje fordi 2022 egentlig var ganske dårlig. Veldig mange obligasjonslån var priset lavt, sier Erik Hagerup i Stavanger-baserte Heimdal Forvaltning.

Hagerup har forvaltet fondet siden 2019 og har i løpet av de fire årene aldri kommet over 10 prosent i årlig avkastning. Det beste året var i 2021, med 9,8 prosent. I 2023 ble avkastningen altså nesten det dobbelte. I fjor ble det 5,0 prosent – hårfint under referanseindeksen.

 

Knuser referanseindeksen

Pr. 27. desember var 2023-avkastningen i fondet på 17,21 prosent. Avkastningstallene i tabellen fra Morningstar er trolig oppdatert noen dager tidligere. Referanseindeksen til norske høyrentefond viser en avkastning på 10,4 prosent i 2023.

Andre kjente norske høyrentefond, som Sissener Bond Fund, DNB High Yield og Borea Høyrente, har levert avkastning på henholdsvis 10,1 prosent, 8,0 prosent
og 8,8 prosent. Borea-tallet er dog sist oppdatert 5. desember.

 

Bunnfisker svensk eiendom

Obligasjonene som Heimdal Høyrente har tjent godt på i 2023 har blant annet vært DOF Group og Floatel International. I høst begynte han å kjøpe skadeskutte obligasjoner i svensk eiendom, noe som har bidratt til årets solide avkastning.

Lavere inflasjon og lange renter har fyrt opp aksjemarkedet på senhøsten, og spesielt har det påvirket aksje- og obligasjonskurser innen høyt belånte sektorer, som svensk eiendom.

– Du kan ikke kjøpe obligasjoner når alle andre gjør det; du må være litt i forkant. Jeg var fire, fem ganger i Stockholm bare for å orientere meg om svensk eiendom. Jeg endte opp med Castellum, Balder og Heimstaden Bostad som prefererte selskaper, og å kjøpte de sikreste obligasjonene man kan eie i disse strukturene med lengst tid til forfall, og ikke hybridobligasjoner som kan ha binære utfall, sier han.

Olje- og oljeserviceobligasjoner utgjør i dag rundt 35 prosent av fondet. Sektoren er den desidert største i porteføljen. Men dette kan endre seg noe i løpet av neste år:

– Mye av oppsiden i oljerelaterte obligasjoner er tatt ut. Jeg tror likevel 2024 blir et vanvittig bra år. Vi går inn i året med en løpende rente på rundt 10 prosent, sier han og fortsetter:

– Blant det som er spennende nå er svensk eiendom. Hvis du ser på kredittmarginene i svensk eiendom ligger de på 5-6 prosent. Jeg tror det skal ned til 3-4 prosent kanskje i løpet av året, sier han.

 

Vokser raskt

De fem største investeringene, ifølge November-rapporten, var Kistefos, Floatel, DOF Group, Balder Finland og Stolt-Nielsen. Høyrentefondet er flaggskipfondet i Heimdal Forvaltning med 4,3 milliarder kroner i forvaltningskapital. Heimdal Høyrente er valutasikret i norske kroner. Heimdal Forvaltning fikk konsesjon for å drive fondsforvaltning tilbake i 2013. I dag består Heimdal Forvaltning av aksjefondet Heimdal Tinde, utbyttefondet Heimdal Utbytte og Heimdal Høyrente. Forvaltningskapitalen er i sterk vekst og har omtrent doblet seg det seneste året.

Du kan lese artikkelen i PDF-format her:

Du kan kjøpre våre fond her.