Ligningskurser

Kjære andelseier, i tabellen under finner du en oversikt over ligningskurser per 31.12.2023. Ligningsverdien på rentefond er 100%, mens aksje -og kombinasjonsfond er 80%. Års-og realisasjonsoppgaven distribueres i løpet av februar.

Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond. Utbyttet utbetales som nye andeler til alle som eier fondet per 31.12.

De nye andelene blir å regne som skattepliktig inntekt for eieren av fondet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. 

Årsakene til den årlige kursjusteringen i rentefond, er at renten du har fått i løpet av året skal bli synliggjort for beskatning. Les mer om utbytte i rentefond i vårt informasjonsbrev

Ligningskurser per 31.12.2023

ISIN Type Fond Kurs
NO0010782519 Rentefond Heimdal Høyrente 117.0405
NO0010782501 Aksjefond Heimdal Tinde A 184.5387
NO0012712480 Aksjefond Heimdal Tinde B 185.2347
NO0012948902 Aksjefond Heimdal Tinde D 185.4846
NO0012740242 Aksjefond Heimdal Utbytte A 120.0755
NO0012740259 Aksjefond Heimdal Utbytte B 120.7226
NO0012948902 Aksjefond Heimdal Tinde D 185.4846
NO0010792294 Kombinasjonsfond Heimdal Jorde 161.9219
NO0010792302 Kombinasjonsfond Heimdal Vidde 167.0443