Innkalling til valgmøte i Heimdal Forvaltning AS

Kjære andelseier! Andelseierne i verdipapirfondene Heimdal Tinde, Heimdal Høyrente, Heimdal Utbytte, Heimdal Vidde og Heimdal Jorde velger inn minst en tredjedel av selskapets styre.

Styremedlemmer velges inn for 2 år av gangen. Sittende andelseiervalgt styremedlem Henriette Hoff Sandvaag er trådt ut av styret, hvorpå andelseiere skal stemme inn et nytt styremedlem.

Sittende andelseiere har bekreftet interesse fra ny kandidat.

Ny kandidat er Charlotte Knutsen. Charlotte har lang erfaring innen compliance, revisjon, governance og risikostyring fra ulike roller og arbeidsgivere, inkludert finansiell revisjon i KPMG og i internrevisjon i Norsk Hydro ASA og Norges Bank. Hun har de siste årene arbeidet med compliancetjenester innen kapitalforvaltning og skal fra 1. april lede Advisense`s tjenesteområde for internrevisjon i Norge. Charlotte er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder og har en mastergrad i revisjon og regnskap fra Handelshøyskolen BI.

Andelseiere kan også sende inn kandidater til styrevalg eller selv stille til valg.
Vi ber de som ønsker å stille kandidat(er) inn for styret ta kontakt på info@heimdalfondene.no

Styret består av 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Andelseierne velger inn 1 varamedlem og 2 styremedlemmer.
Valget skjer etter simpelt flertall etter andelsverdi.

Av praktiske hensyn ber vi om at de som ønsker å delta på møtet sender påmelding til info@heimdalfondene.no

Last ned inkallingen her.