Heimdal Forvaltning endrer tidsfrist (cut-off) for handel i våre fond

Med virkning fra 26. februar vil det gå kortere tid fra du bestemmer deg for å kjøpe fond, til kurs for transaksjonen er fastsatt.

Vi endrer Cut-off (frist) fra kl 08:00 til 10:30 for kurs samme dag. Alle våre fond fastsetter normalt kurs daglig alle bankdager.

Transaksjonen forutsetter, som tidligere, at beløpet blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten om du overfører beløpet selv eller via engangsfullmakt (NETS).

Du kan kjøpe våre fond her.

Les mer om Heimdal Høyrente her.

Les mer om Heimdal Tinde her.

Les mer om Heimdal Utbytte her.

Les mer om Heimdal Jorde her.

Les mer om Heimdal Vidde her.