Finn mitt fond

0%

1/4
Hvor lang sparehorisont har jeg?

2/4
Hvor store årlige svingninger i verdien på mine sparepenger er akseptabelt?

3/4
Hva gjør jeg?
Mitt fond har gått ned mer enn 15% i år

4/4
Hva gjør jeg?
Mitt fond har steget mer enn 15% i år

Finn mitt fond
Fondet som passer for deg: Heimdal Tinde

Heimdal Tinde er et fond som har som formål å levere høy avkastning i tråd med aksjemarkedet. Fondet passer for deg som har et bevisst forhold til meravkastningen i aksjemarkedet og en lang horisont på sparepengene dine.
Fondet som passer for deg: Heimdal Vidde

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet. Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som aksjemarkedet.
Fondet som passer for deg: Heimdal Jorde

Heimdal Jorde er vårt mest forsiktige kombinasjonsfond, fondet har som formål å bevare kapital med målsetting om avkastning over bankrente på sikt. Jorde passer til deg som ønsker en avkastning over bankrente men som allikevel vil begrense aksjemarkedets svingninger i mest mulig grad.