Fond Flex

Målsetningen til Heimdal Flex er å levere en avkastning som over tid overstiger verdipapirfondets referanseindeks

Verdipapirfondet Heimdal Flex er et kombinasjonsfond som hovedsakelig skal bestå av undervurderte aksjer, gjelds- og renteinstrumenter og verdipapirfondsandeler, hvor det forventes høy vekst. Verdipapirfondet skal investere i modne selskaper uten geografiske begrensninger og uten noe bestemt bransjefokus.

Fondet blir forvaltet av Marius Richter

Nøkkelinformasjon
Prospekt
Vedtekter
Markedsrapporter
FondsporteføljeFondsportefølje