Heimdal Jorde - porteføljesammensetning

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond som består av;

30% aksjer – se spesifiksjon her
70% rentepapirer – se spesifikasjon her