Om Heimdal

Selskapets navn har opphav i den Norrøne Guden Heimdall

Heimdall hadde hornet Gjallarhorn og et signal fra dette hornet skulle markere starten på Ragnarok, verdens undergang. Det sies at Heimdall trengte mindre søvn enn en fugl, kunne se 100 mil avgårde både natt og dag, og hadde så god hørsel at han kunne høre gresset gro på engene og ullen vokse på sauene. Vi synes Heimdall er et godt ideal å ha for et forvaltningsselskap.

Vi har runen F i vår logo som symboliserer forvaltning, fe, budskap og rikdom.

Heimdal Forvaltning er et Stavangerbasert forvaltningsselskap med konsesjon for fondsforvaltning fra Finanstilsynet 25.6.2013.