Om Heimdal

Selskapets navn har opphav i den Norrøne Guden Heimdall

Heimdall hadde hornet Gjallarhorn og et signal fra dette hornet skulle markere starten på Ragnarok, verdens undergang. Det sies at Heimdall trengte mindre søvn enn en fugl, kunne se 100 mil avgårde både natt og dag, og hadde så god hørsel at han kunne høre gresset gro på engene og ullen vokse på sauene. Vi synes Heimdall er et godt ideal å ha for et forvaltningsselskap.

Vi har runen F i vår logo som symboliserer forvaltning, fe, budskap og rikdom.

Forvaltningsteamet

Foto av: Erik Hagerup

Erik
Hagerup

Fondsforvalter
  • 12 års erfaring fra finansmarkedene blant annet fra Pareto Securities, SR-Bank Markets og DNB Markets.
  • Ledet meglerbordet til DNB Markets i Stavanger innenfor aksje og obligasjonsmegling 2015-2019.
Foto av: Frank Harestad

Frank
Harestad

Fondsforvalter
  • Lang erfaring fra finansmarkedene blant annet fra KPMG, Statoil, SR-Fonds og Pareto Securities.
  • Høyt rangert i Kapital/Prospera analytikerrankinger.
Foto av: Per M. Ludvigsen

Per M.
Ludvigsen

Daglig leder
  • Lang erfaring fra finansmarkedene blant annet fra SR-Forvaltning og First Securities.
  • Grunnlegger og tidligere forvalter i Heimdal Forvaltning.

Heimdal Forvaltning er et Stavangerbasert forvaltningsselskap med konsesjon for fondsforvaltning fra Finanstilsynet 25.6.2013.