Om Heimdal

Selskapets navn har opphav i den Norrøne Guden Heimdall

Heimdall hadde hornet Gjallarhorn og et signal fra dette hornet skulle markere starten på Ragnarok, verdens undergang. Det sies at Heimdall trengte mindre søvn enn en fugl, kunne se 100 mil avgårde både natt og dag, og hadde så god hørsel at han kunne høre gresset gro på engene og ullen vokse på sauene. Vi synes Heimdall er et godt ideal å ha for et forvaltningsselskap.

Vi har runen F i vår logo som symboliserer forvaltning, fe, budskap og rikdom.

Forvaltere

Foto av: Øivind Thorstensen

Øivind
Thorstensen

Renteforvaltning
  • 16 års erfaring som Prinsipal Investor i internasjonalt obligasjonsmarked samt bilaterale lån, annen strukturert kreditt og restrukturering av gjeld.
  • Ansvarlig for Investec Banks prinsipal-kredittinvesteringer i Scandinavia hvor bankens kjernekapital ble forvaltet.
  • Tidligere erfaring fra Kensington Group Plc., som leder for kapitalmarked, The Bank of New York, London og Barclays Capital London.
  • Har arbeidet som forvalter for Heimdal Forvaltning siden begynnelse av 2017.
  • MSc Finance fra University of Lancaster. BSc (Hons.) Management fra University of Lancaster.
Foto av: Marius Richter

Marius
Richter

Aksjeforvaltning
  • 11 års erfaring som porteføljeforvalter hos Carnegie Kapitalforvaltning Norge. Forvaltet fondene Carnegie OBX, Carnegie Multifond og Carnegie Aksje Norge. Forvaltet samlet kapital for fondene har i perioden variert mellom 1 MRD, og 3.5 mrd NOK.
  • Har i tillegg forvaltet en Nordisk portefølje gjennom en aktiv forvaltningsavtale.
  • Jobbet som daglig leder og porteføljeforvalter for Heimdal Forvaltning siden 2013
  • Master of Science Finance fra University of Strathclyde. BSc fra BI, Oslo

Heimdal Forvaltning er et Stavangerbasert forvaltningsselskap med konsesjon for fondsforvaltning fra Finanstilsynet 25.6.2013.