Egen pensjonssparing med Heimdal Forvaltning

Nå kan du investere i Heimdal Forvaltning sine fond på din pensjonskonto!

Egen pensjonskonto (EPK) ble innført i 2021 og den gjør det mulig for deg å ha en konto der innskuddspensjonen din, både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, blir samlet på ett sted. De fleste har denne kontoen hos pensjonsleverandøren som arbeidsgiver benytter i dag.

Mange av våre kunder spør oss hvordan de kan få tilgang til Heimdal Forvaltning sine fond i pensjonssparingen (EPK) de får via arbeidsgiver. Vi har gleden av å informere om at det er mulig å investere i Heimdal Forvaltning sine fond på egen pensjonskonto (EPK) hos Nordnet.

Heimdal Forvaltning tilbyr alle sine fond hos Nordnet. Dette betyr at du nå kan investere i våre fond hvis du har din pensjonskonto (EPK) hos Nordnet. Hvis du ikke allerede har flyttet pensjonskontoen (EPK) til Nordnet, kan det enkelt gjøres her.

Heimdal Utbytte

Aksjefondet Heimdal Utbytte investerer tilgjengelige midler i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, primært på Oslo Børs. Inntil 15 prosent av kapitalen kan investeres i utbyttebetalende aksjer i EØS-området. Fondet vil normalt være fullinvestert i aksjemarkedene.

Se forvalter Sigurd Klev presentere investeringsstrategien i Heimdal Utbytte her.

Heimdal Tinde

Heimdal Tinde er et aksjefond bestående av enkeltaksjer med god historikk og solid potensiale. Fondet vil typisk være fullinvestert i aksjemarkedet. Forvalter vil fordele risiko ved å investere i både norske og utenlandske aksjer.

Fondet er aktivt forvaltet etter en verdibasert investeringsfilosofi, det vil si at det søkes å investere i selskaper som har en lavere pris enn det forvalter mener er virkelig verdi på selskapet.

Se forvalter Frank Harestad presentere investeringsstrategien i Heimdal Tinde her.

Heimdal Høyrente

Heimdal Høyrente investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield). Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finans-obligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer denominert i norske kroner. Den gjennomsnittlige rentedurasjon skal normalt ligge mellom 0 og 2 år.

Se forvalter Erik Hagerup presentere investeringsstrategien i Heimdal Høyrente her.

Hva må jeg gjøre for å flytte?

  • Start flytteprosessen til Nordnet, klikk her
  • Velge fordeling mellom våre fond
  • Sjekk status på flyttingen via Nordnet
  • Pensjonen din investeres automatisk i fondene du har valgt

 

Ønsker du å flytte pensjonen din? Det kan du enkelt gjøre ved å besøke Heimdal sin side for Egen pensjonskonto hos Nordnet. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan starte flytteprosessen.

Hvis du ønsker mer informasjon eller en uforpliktende presentasjon av våre fond kan du ta kontakt med oss på; e-post info@heimdalfondene.no eller telefon 51 11 55 80.

Kjøp våre fond her.