Bærekraft

Retningslinjer for bærekraft

Heimdal Forvaltning AS har som overordnet mål å oppnå god risikojustert avkastning for andelseiere i våre verdipapirfond. Vi tror på at sparing skal være enkelt, trygt og forutsigbart.

Som en aktiv og langsiktig kapitalforvalter erkjenner vi også viktigheten og ansvaret som foreligger ved investeringene vi gjør på vegne av andelseierne. Bærekraft er derfor en sentral del av investeringsbeslutninger hos oss. Vår forpliktelse til å fremme bærekraftige prinsipper i forvaltningen er en integrert del av vår tilnærming for å oppnå god risikojustert avkastning for andelseiere i våre fond, samtidig som vi bidrar til å forme en bærekraftig fremtid.

Se mer informasjon i våre retningslinjer for bærekraft:

Siste nyheter

Kontakt oss