Våre fond

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et aksjefond som investerer i aksjer i Norge, Norden, øvrige kontinental Europa og USA.

Porteføljeselskapene skal som hovedregel være kvalitetsselskaper med solid lønnsomhet, gode marginer og underliggende vekst. I tillegg vektlegges en solid balanse, fornuftig verdsettelse og god eierstyring.

Fondet passer deg som ønsker en bred eksponering mot norske, nordiske og internasjonale aksjer.

Best mulig avkastning på lang sikt i høyrentemarkedet

Heimdal Høyrente investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield).

Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. 

Ta del i verdiutviklingen til utbytteaksjer på Oslo Børs

Heimdal Utbytte har som målsetting å levere best mulig risikojustert avkastning på kundemidler i fondet.

Fondet passer for deg som ønsker å ta del i avkastningen fra primært norske utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, og har en lang horisont på sparepengene dine.

Moderat fordeling mellom høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond med målsetting om avkastning over høyrente/high yield på sikt. Fondet har inntil 30% av investeringene i aksjemarkedet. De resterende 70% blir forvaltet i høyrenter.

Jorde er det kombinasjonsfondet som passer deg som ønsker eksponering mot høyrentemarkedet, men som i tillegg ønsker noe aksjebelegg.

Balansert avkastning fra høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkastning mellom rente og aksjemarkedet, her er fordelingen 50% høyrente og 50% aksjemarked.

Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som på aksjemarkedet alene.

Aksjesparekonto

Hva er aksjesparekonto

En investeringskonto som vil gi privatpersoner omtrent de samme mulighetene for å utsette skatt ved realisasjon av aksjer og aksjefond som aksjeselskaper har.

Hva betyr det for deg som sparer:

Kjøpe og selge papirer inne i aksjesparekonto uten å utløse skatt. Det er først når en tar pengene ut av aksjesparekonto en utløser skatt. Ved uttak av aksjesparekonto er det kun gevinst som beskattes, dvs uttak av kostpris vil være skattefritt. Gjelder fond med mer enn minimum 80% aksjeandel.

Husk flyttefrist 30. november:

En samlet bransje har satt fristen for å gjennomføre ASK-flytt til 30. november. Dette for å ikke havne i situsjoner hvor uoppgjorte ASK flytt går over til et nytt kalenderår. Det betyr at du må ha sendt inn flyttefullmakt før denne datoen for at flyttet skal gjennomføres i inneværende år.

Siste nyheter

Kontakt oss