Logo Tinde

Fond Heimdal Tinde

Heimdal Tinde A

Oppstartsdato: 24.03.2017

Avkastning hittil i år : 14,78%

Kurs: 211,81

Sist oppdatert: 18.07.2024

Anbefalt tidshorisont: 5 år eller mer.
Årlig forvaltningsavgift: 1,25 %
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Heimdal Tinde A

Oppstartsdato: 24.03.2017

Avkastning hittil i år: 14,78%

Kurs: 211,81

Sist oppdatert: 18.07.2024

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et aksjefond som investerer i aksjer i Norge, Norden, øvrige kontinental Europa og USA.

Porteføljeselskapene skal som hovedregel være kvalitetsselskaper med solid lønnsomhet, gode marginer og underliggende vekst. I tillegg vektlegges en solid balanse, fornuftig verdsettelse og god eierstyring.

Fondet passer deg som ønsker en bred eksponering mot norske, nordiske og internasjonale aksjer.

Siste nyheter

Kontakt oss