Fond Heimdal Tinde

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et aksjefond bestående av enkeltaksjer med god historikk og solid potensiale. Fondet vil typisk være fullinvestert i aksjemarkedet.
Forvalter vil fordele risiko ved å investere i både norske og utenlandske aksjer.

Tinde er det fondet vi tilbyr med høyest potensiale for meravkastning, og investor må derfor forvente å utsette seg for markedssvingninger. Fondet passer deg som ønsker en avkastning som er i tråd med aksjemarkedet og som samtidig har en lang tidshorisont.


eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett