Personvern

Fra 1. juli 2018 vil nytt personvernreglement (GDPR) tre i kraft. Dette betyr økte rettigheter og
beskyttelse for deg som forbruker i forhold til hvordan dine personopplysninger kan behandles. På
denne siden beskriver vi hvordan vi kan behandle dine personlige data.

Vi vil beskytte dine personlige data ved å sørge for at vi tar alle relevante tiltak i samsvar med
gjeldende lover, for eksempel GDPR. Vi registrerer og behandler dine personlige data slik at vi kan
tilby deg våre tjenester og samtidig oppfylle alle våre lovbestemte oppgaver. Vi kan også behandle
dine personlige data når du besøker vår nettside i form av informasjonskapsler, brukerinformasjon
eller annen informasjon du registrerer på nettstedet. Hvis du blir kunde hos Heimdal, må vi samle dine
personopplysninger for å oppfylle avtalene vi inngår med deg, og slik at vi kan oppfylle våre oppgaver
som finansinstitusjon.

Vi lagrer ikke dine personlige data i lengre tid enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med at
personopplysningene dine ble samlet inn. Hvor lenge denne perioden kan være, avhenger av hvorfor
personopplysningene ble samlet inn, men hvis du blir kunde hos Heimdal, må vi lagre dine personlige
data så lenge du blir kunde og flere år etter at kundeforholdet er opphørt, for at vi skal kunne oppfyller
juridiske krav.

Under visse omstendigheter må vi kanskje overføre dine personlige opplysninger til andre
leverandører som jobber for oss. Når dette skjer, vil vi kreve at dine personopplysninger behandles på
samme måte som om de ble behandlet av oss. Når loven krever det, kan vi også dele dine
personopplysninger med ulike myndigheter.

Du kan alltid be om informasjon om hvilke personlige data som behandles av oss, be om å blokkere
direkte markedsføring, sletting av personopplysninger, begrensninger på behandling av
personopplysninger, dataoverførbarhet eller rettelse av personopplysninger ved å kontakte Heimdals
databeskyttelsesansvarlige. Du kan også kontakte databeskyttelsesansvarlig for å få ytterligere
informasjon om hvordan Heimdal behandler personopplysninger. Databeskyttelsesansvarlig kan
kontaktes via e-post: remi@heimdalfondene.no.

Heimdal Forvaltning AS
Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger
Postadresse: Postboks 409, 4002 Stavanger
Telefon sentralbord: 51 11 17 55
Org nr: 989 774 697

Siste nyheter

Kontakt oss