Logo Høyrente

Fond Heimdal Høyrente

Heimdal Høyrente A

Oppstartsdato: 07.02.2017

Avkastning hittil i år: 7,55%

Kurs: 125,87

Sist oppdatert: 17.06.2024

*Fondet betaler utbytte til sine kunder hvert år (se informasjonsbrev). Overnevnte fondskurs er etter utbytte.

Anbefalt tidshorison: 2 år eller mer
Årlig Forvaltningsavgift: 0,85 %
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Heimdal Høyrente A

Oppstartsdato: 07.02.2017

Avkastning hittil i år: 7,55%

Kurs: 125,87

Sist oppdatert: 17.06.2024

Best mulig avkastning på lang sikt i høyrentemarkedet

Heimdal Høyrente investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield).

Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. 

Nøkkelinformasjon

Mer informasjon

Siste nyheter

Kontakt oss