Fond Heimdal Utbytte

Heimdal Utbytte A

Oppstartsdato: 05.12.2022

Avkastning hittil i år: 20,14%

Kurs: 144,26

Sist oppdatert: 18.07.2024

Anbefalt tidshorisont: 5 år eller mer.
Årlig forvaltningsavgift: 1,25 %
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Heimdal Utbytte A

Oppstartsdato: 05.12.2022

Avkastning hittil i år: 20,14%

Kurs: 144,26

Sist oppdatert: 18.07.2024

Ta del i verdiutviklingen til utbytteaksjer på Oslo Børs

Heimdal Utbytte har som målsetting å levere best mulig risikojustert avkastning på kundemidler i fondet.

Fondet passer for deg som ønsker å ta del i avkastningen fra primært norske utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, og har en lang horisont på sparepengene dine.

Siste nyheter

Kontakt oss