Logo Jorde

Fond Heimdal Jorde

Oppstartsdato: 15.05.2017

Avkastning hittil i år: 10,66%

Kurs: 179,18

Sist oppdatert: 18.07.2024

Anbefalt tidshorisont: 2 år eller mer.
Årlig Forvaltningsavgift: 1,1%
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Oppstartsdato: 15.05.2017

Avkastning hittil i år: 10,66%

Kurs: 179,18

Sist oppdatert: 18.07.2024

Moderat fordeling mellom høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond med målsetting om avkastning over høyrente/high yield på sikt. Fondet har inntil 30% av investeringene i aksjemarkedet. De resterende 70% blir forvaltet i høyrenter.

Jorde er det kombinasjonsfondet som passer deg som ønsker eksponering mot høyrentemarkedet, men som i tillegg ønsker noe aksjeeksponering. 

Siste nyheter

Kontakt oss