Fond Heimdal Jorde

Moderat fordeling mellom høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond med målsetting om avkastning over høyrente/high yield på sikt. Fondet har inntil 30% av investeringene i aksjemarkedet. De resterende midlene blir forvaltet i høyrenter.

Jorde er det kombinasjonsfondet som passer for deg som ønsker eksponering mot høyrentemarkedet, og som i tillegg vil ha noe aksjeeksponering.

eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett