Fond Jorde

Avkastning over bankrente med moderat risiko

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond som har som formål å bevare kapital med målsetting om avkastning over bankrente på sikt. Fondet følger samme prinsipper som pensjonsforvaltning med inntil 35% av investeringene i aksjer og aksjefond. De resterende midlene blir forvaltet i rentepapirer og rentefond.

Fondet blir forvaltet med målsetting om å ikke gå med negativ avkastning innenfor et kalenderår. Jorde er det kombinasjonsfondet vi tilbyr med lavest risiko og passer for deg som ønsker å bevare kapital samtidig som du beholder kjøpekraft gjennom å holde inflasjonstakten.

eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett