Hvordan vil du at pengene dine skal vokse?

Ta fondstesten og finn ditt fond HER

Enkelt // Tilgjengelig // Forutsigbart

Markedskommentar: Heimdal Høyrente

Vil du flytte fondene dine til oss?

Markedskommentar: Heimdal Tinde

Historisk utvikling

Klikk på knappene under for å vise/skjule grafene


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre fond

Best mulig avkastning på lang sikt med lav risiko

Heimdal Høyrente investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner. Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett.

Avkastning over bankrente med lav risiko

Heimdal Jorde er vårt mest forsiktige kombinasjonsfond, fondet har som formål å bevare kapital med målsetting om avkastning over bankrente på sikt. Jorde passer til deg som ønsker en avkastning over bankrente men som allikevel vil begrense aksjemarkedets svingninger i mest mulig grad.

Balansert avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet. Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som aksjemarkedet.

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et fond som har som formål å levere høy avkastning i tråd med aksjemarkedet. Fondet passer for deg som har et bevisst forhold til meravkastningen i aksjemarkedet og en lang horisont på sparepengene dine.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Nå kan du opprette aksjesparekonto