Hvordan vil du at pengene dine skal vokse?

Ta fondstesten og finn ditt fond
Kjøp våre fond

Enkelt // Tilgjengelig // Forutsigbart

Vil du flytte fondene dine til oss?

Markedskommentar: Heimdal Høyrente

Markedskommentar: Heimdal Utbytte

Markedskommentar: Heimdal Tinde

Abonner på våre markedsrapporter

Historisk utvikling

Klikk på knappene under for å vise/skjule grafene

Våre fond

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et fond som har som formål å levere høy avkastning i tråd med aksjemarkedet. Fondet passer for deg som har et bevisst forhold til meravkastningen i aksjemarkedet og en lang horisont på sparepengene dine.

Best mulig avkastning på lang sikt i høyrentemarkedet

Heimdal Høyrente investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield). Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. 

Ta del i verdiutviklingen til utbytteaksjer på Oslo Børs

Heimdal Utbytte har som målsetting å levere best mulig risikojustert avkastning på kundemidler i fondet. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i avkastningen fra primært norske utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis – og en lang horisont på sparepengene dine.

Moderat fordeling mellom høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond (70% Heimdal Høyrente 30% Heimdal Tinde).
Målsettingen er avkastning over Høyrente/High Yield på sikt. Fondet passer for deg som ønsker eksponering mot høyrentemarkedet, og som i tillegg vil ha noe aksjeeksponering.

Balansert avkastning fra høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond (50% Heimdal Høyrente 50% Heimdal Tinde) som har som formål å levere avkastning mellom rente og aksjemarkedet. Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som aksjemarkedet.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på
Finansportalen.no

Nå kan du opprette aksjesparekonto