Fond Vidde

Balansert avkastning fra høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkasting mellom rente og aksjemarkedet. Fondet blir forvaltet med målsetting om en jevn fordeling av aksjer og høyrenter, og på den måten ha mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt over tid.

Fondet består av 50% aksjer og 50% høyrente.

Vidde passer til deg som ønsker meravkastning på sparepengene, men som ikke ønsker å utsette disse for like store svingninger som aksjemarkedet.

eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett