Fond Vidde

Balansert avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkasting mellom bankrente og aksjemarkedet. Fondet blir forvaltet med målsetting om å begrense aksjemarkedets risiko men samtidig ta del i verdiskapningen.

Fondet består av 50% aksjer og aksjefond og 50% rentebærende instrumenter.

Vidde passer til deg som ønsker en avkastning over bankrente men som ikke ønsker å utsette sparekapitalen for altfor store svingninger.

eller last ned tegningsblankett
eller last ned tegningsblankett
eller last ned innløsningsblankett