Logo Vidde

Fond Heimdal Vidde

Oppstartsdato: 15.05.2017

Avkastning hittil i år: 8,87%

Kurs: 181,87

Sist oppdatert: 17.06.2024

Anbefalt tidshorisont:  3 år eller mer
Årlig Forvaltningsavgift: 1,1 %
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Oppstartsdato: 15.05.2017

Avkastning hittil i år: 8,87%

Kurs: 181,87

Sist oppdatert: 17.06.2024

Balansert avkastning fra høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkastning mellom rente og aksjemarkedet, her er fordelingen 50% høyrente og 50% aksjemarked.

Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som på aksjemarkedet alene.

Siste nyheter

Kontakt oss