Om oss

Heimdal Forvaltning AS

Heimdal Forvaltning er et forvaltningsselskap med konsesjon til fondsforvaltning fra Finanstilsynet. Med tiden har vår investeringsstrategi vist seg å produsere produkter som er trygge og forutsigbare. Vi sikter på å gi våre andelseiere den beste risikojusterte avkastningen på lang sikt.

Vi i Heimdal Forvaltning jobber dedikert hver dag for å gjøre fondssparing tilgjengelig for folk flest.

Hos oss skal fondssparing være enkelt, trygt og forutsigbart.

Vi forvalter 5 fond:

Aksjefondet Heimdal Tinde (UCITS)

Aksjefondet Heimdal Utbytte (UCITS)

Høyrentefondet Heimdal Høyrente (UCITS)

Kombinasjonsfondene Heimdal Jorde og Heimdal Vidde

Selskapets navn har opphav i den Norrøne Guden Heimdall.

Heimdal var gudenes beskytter. Det sies at Heimdall trengte mindre søvn enn en fugl, han kunne se mer enn 100 mil både natt og dag, og hadde så god hørsel at han kunne høre gresset gro på engene og ullen vokse på sauene.

Vi synes Heimdall er et godt ideal å ha for et forvaltningsselskap.

Vi har runen F i vår logo som symboliserer forvaltning, fe, budskap og rikdom.

Våre ansatte

Erik Hagerup

Forvalter Heimdal Høyrente

Frank Harestad

Forvalter Heimdal Tinde

Sigurd Klev

Forvalter Heimdal Utbytte

Martin Lapin Larsen

Junior Forvalter

Guro Tørneng Wik

Forretningsstøtte og Drift

Peder Gunnar Sandåker

Salg
peder@heimdalfondene.no
414 47 809

Zuli Lura

Oppgjør

Even Høyvik

Oppgjør

Sander Vebenstad

Oppgjør

Siste nyheter

Kontakt oss