Videooppdatering fra Heimdal Høyrente og Heimdal Jorde

Investeringsstrategi – Heimdal Høyrente. 
Erik Hagerup og Martin Lapin Larsen gir en gjennomgang av investeringsstrategien i Heimdal Høyrente.

Oppdatering – Heimdal Høyrente.
I denne videoen gir forvalterene Erik Hagerup og Martin Lapin Larsen en kort oppdatering av utviklingen i Heimdal Høyrente.

Oppdatering – Heimdal Jorde.

Erik Hagerup gir en kort oppdatering av utviklingen i kombinasjonsfondet Heimdal Jorde.

På våre hjemmesider finner du nøkkelinformasjon, prospekter, informative videoer, og andre detaljer for hvert av våre fond.

Veien Videre

Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.

Siste nyheter

Kontakt oss