Heimdal Vidde er beste kombinasjonsfond!

Heimdal Vidde er vinner av LSEG Lipper Fund Awards Nordics 2024, i kategorien beste kombinasjonsfond NOK siste 3 og 5 år. 

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere en balansert avkastning mellom rente og aksjemarkedet. Fordelingen er 50% Heimdal Høyrente og 50% Heimdal Tinde.

Avkastning hittil i år på 7,76% (tall per 30 april 2024).

Annualisert avkastning siste 3 år er 10,7 % og siste 5 år er 10,6 % (tall pr 30. april 2024).

Les siste markedsrapport Heimdal Vidde

Informasjon om Heimdal Vidde https://heimdalfondene.no/fond/vidde/

Informasjon om Heimdal Forvaltning og alle våre fond https://heimdalfondene.no/

I over 30 år og i mer enn 17 land over hele verden har de høyt respekterte LSEG Lipper Awards hedret fond og fondsforvaltningsselskaper som har utmerket seg ved å tilby konsekvent sterk risikojustert avkastning. Vinnerne vurderes utelukkende på objektive, kvantitative kriterier. Les mer på www.lipperfundawards.com

 

—————————————————

Disclamer: The LSEG Lipper Fund Awards, som tildeles årlig, fremhever fond og fondsforvaltningsselskaper som har utmerket seg ved å levere konsekvent sterk risikojustert avkastning i forhold til sine konkurrenter. Prisene er basert på Lipper Leader for Consistent Return-rating, som er en objektiv, kvantitativ, risikojustert prestasjonsmåling beregnet over 36, 60 og 120 måneder. Fondet med høyest score i hver kategori vinner LSEG Lipper Fund Award. For mer informasjon, se lipperfundawards.com. Selv om LSEG Lipper gjør sitt ytterste for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til dataene som brukes til å beregne prisene, er deres nøyaktighet ikke garantert.

Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.

Siste nyheter

Kontakt oss