Videooppdatering, live-sending og årsrapport

Oppdatering i Heimdal Tinde. Se videoen her.
I denne videoen gir forvalter Frank Harestad en kort oppsummering av utviklingen i Heimdal Tinde.

Investeringsstrategi i Heimdal Tinde. Se videoen her.
Frank Harestad, gir en gjennomgang av investeringsstrategien i Heimdal Tinde.

Introduksjonsvideo i Heimdal Vidde. Se videoen her.
Frank Harestad gir en kort oppsummering av utviklingen i kombinasjonsfondet Heimdal Vidde.

Heimdal Fondene i Finansavisens live-sending.

Heimdal Høyrente-forvalter Erik Hagerup deltok i denne ukens sending i Finansavisen. Her ble high yield-investeringer, markedsmuligheter og Heimdal Høyrente diskutert. Dere kan se samtalen her og lytte på Spotify her.

Årsrapport 2023

Vår årsrapport for 2023 er tilgjengelig på vår hjemmeside. Les årsrapporten for Heimdal Fondene 2023 her.

Ønsker du å lære mer om Heimdal kan du lese mer på www.heimdalfondene.no

Vi ønsker dere alle en god helg!

Veien Videre

Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ så vel som positiv. I forkant av investering i verdipapirfond anbefaler selskapet å lese nøye fondets prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon. Prospektet, vedtekter og nøkkelinformasjon bør leses i sammenheng for å få et komplett bilde av verdipapirfondets risiko- og investeringsprofil.

Siste nyheter

Kontakt oss