Fondene

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et fond som har som formål å levere høy avkastning i tråd med aksjemarkedet. Fondet passer for deg som har et bevisst forhold til meravkastningen i aksjemarkedet og en lang horisont på sparepengene dine.

Best mulig avkastning på lang sikt i høyrentemarkedet

Heimdal Høyrente investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper, myndigheter og institusjoner (Høyrenteobligasjoner/High Yield). Verdipapirene inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. 

Ta del i verdiutviklingen til utbytteaksjer på Oslo Børs

Heimdal Utbytte har som målsetting å levere best mulig risikojustert avkastning på kundemidler i fondet. Fondet passer for deg som ønsker å ta del i avkastningen fra primært norske utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis – og en lang horisont på sparepengene dine.

Moderat fordeling mellom høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Jorde er et kombinasjonsfond (70% Heimdal Høyrente 30% Heimdal Tinde).
Målsettingen er avkastning over Høyrente/High Yield på sikt. Fondet passer for deg som ønsker eksponering mot høyrentemarkedet, og som i tillegg vil ha noe aksjeeksponering.

Balansert avkastning fra høyrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond (50% Heimdal Høyrente 50% Heimdal Tinde) som har som formål å levere avkastning mellom rente og aksjemarkedet. Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som aksjemarkedet.

Aksjesparekonto

Hva er aksjesparekonto:

En investeringskonto som vil gi privatpersoner omtrent de samme mulighetene for å utsette skatt ved realisasjon av aksjer og aksjefond som aksjeselskaper har.

Hva betyr det for deg som sparer:

Kjøpe og selge papirer inne i aksjesparekonto uten å utløse skatt.

Det er først når en tar pengene ut av aksjesparekonto en utløser skatt.

Ved uttak av aksjesparekonto er det kun gevinst som beskattes, dvs uttak av kostpris vil være skattefritt.

Gjelder fond med mer enn minimum 80% aksjeandel.