22. mars 2024

Sigurd Klev

Investeringsstrategi i Heimdal Utbytte

Se presentasjonen her. Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved […]

Investeringsstrategi i Heimdal Utbytte Read More »

Heimdal Utbytte porteføljeoppdatering

Se presentasjonen her.   Disclaimer: Dette dokument / innhold er distribuert til kunder i verdipapirfond under vår forvaltning eller personer og foretak i kontakt med forvaltningsselskapet. Vi gir ingen anbefalinger om kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkast­ning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt

Heimdal Utbytte porteføljeoppdatering Read More »

Siste nyheter

Kontakt oss