Velkommen til andelseiermøte!

Som andelseier mottar du denne informasjonen om forslag til endringer i vedtektene til fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS. Vedtektsendringene innebærer i korte trekk følgende:

  • Ytterligere opplysninger om derivater
  • Endring av minstetegning
  • Endring av plasseringsbegrensning i andre verdipapirfond

For nærmere informasjon se vedlagte innkalling med stemmeseddel og fullmaktsblankett.

Fullmaktsblankett
Innkalling andelseiermøte
Stemmeseddel

Er du interessert i våre produkter les mer her:

Heimdal Tinde
Heimdal Utbytte
Heimdal Høyrente
Heimdal Vidde
Heimdal Jorde 

Kjøp våre fond her.

Veien Videre

Siste nyheter

Kontakt oss