Utakt er verdens lønn

Du har hørt det før. Det er ikke smart å legge alle eggene i én kurv. Både teori og empiri tilsier at det er fornuftig å spre risiko på ulike typer aktiva og instrumenter, som rentebærende papirer, aksjer og eiendom. Aksjer er i varierende grad forbundet med risiko for kursendringer. Man bør derfor ha et […]

Utakt er verdens lønn Read More »