Utakt er verdens lønn

Du har hørt det før. Det er ikke smart å legge alle eggene i én kurv. Både teori og empiri tilsier at det er fornuftig å spre risiko på ulike typer aktiva og instrumenter, som rentebærende papirer, aksjer og eiendom. Aksjer er i varierende grad forbundet med risiko for kursendringer. Man bør derfor ha et langsiktig perspektiv på aksjeinvesteringer. For folk flest vil sparing i aksjer og aksjefond være en del av egen pensjonssparing.

Selskapene i Heimdal Utbytte-porteføljen ventes nå å levere knapt tolv prosent inntjening i forhold til dagens børskurser det kommende året. Det ventes videre at selskapene vil utbetale syv prosent av dagens porteføljeverdi som utbytter til eierne.

Sparing eller gambling?

Men så tenker du kanskje: Dette høres da ganske kjedelig ut?

Du har kanskje hørt om – eller lest – historier om turboinvestorer som har tjent seg søkkrike på spekulasjoner i kraftmarkedet? Eller som har truffet blink med lånefinansierte investeringer i AI-aksjer? Eller kryptovaluta? Og tenkt at dette høres langt mer forlokkende ut?

Joda. Det vil alltid finnes en rik flora av eksotiske produkter med høy spenningsfaktor – og med ditto høy sannsynlighet for å tape hele innsatsen. Det er normalt slik at forventet avkastning fra investeringer øker i takt med økende risiko. Slik er det imidlertid ikke i gambling. Norsk Tipping drives ikke med underskudd, for å si det sånn.

Alle bør sette merkelapper på pengene sine og holde sparepengene godt adskilt fra midler man kan tape på hesteveddeløp eller i kryptomarkedet. Fristelsene er mange, så det kan være fornuftig å sette grenser for seg selv.

Begeistringens pris

Jeg undrer meg ofte over hvor lite vi lærer av vår egen historie. Det slår meg at vi gjør de samme feilene, igjen og igjen. Med en tro på at vi er vitne til noe helt nytt som fortjener en oppmerksomhet og verdsettelse som vi aldri har sett før, blir bobler blåst opp av investorer som fokuserer mer på muligheten for videre kursoppgang enn faren for kollaps. Så går luften ut av ballongen. Det var ikke annerledes denne gangen, likevel …

Det er nærliggende å tenke på dotcom-smellen etter årtusenskiftet, på verdien av kryptovaluta og på alle de kule selskapene som ble notert på børsens “venteliste” (Euronext Growth) i rekordårene 2020 og 2021.

Når kommer avkastningen?

Noe av det som fascinerer meg mest ved aksjeinvesteringer, er hvor tilsynelatende umulig det er å si noe sikkert om når avkastningen kommer. Jeg er
ikke alene om å mene det. Det er vel flere enn meg som kan se tilbake på mindre heldige beslutninger, sett i lys av verdiutviklingen etter at beslutningen ble fattet. Det føles like fullt komfortabelt å investere egen pensjonskapital i en bredt sammensatt portefølje av lønnsomme og utbyttebetalende selskaper notert på Oslo Børs. Inntjening i børsselskapene er grunnlaget for avkastning fra selskapenes børsnoterte aksjer.

Med inntjening følger avkastning. Vi investorer må bare tro på egne analyser – og ha tålmodighet nok til å realisere disse.

Langsiktig verdiskaping

Aksjekursene på Oslo Børs gjenspeiler verdiutviklingen i næringslivet. I teorien skal disse kursene reflektere alle fremtidige kontantstrømmer til eierne, regnet som nåverdier. Alle er enige om at aksjer gir bedre avkastning enn risikofrie plasseringer på lang sikt. De til tider ubehagelige kurssvingningene som kjennetegner aksjeinvesteringer, er grunnlaget for den meravkastningen som aksjer kan forventes å gi fremover.

I fondet som jeg forvalter, Heimdal Utbytte, har jeg satt en øvre grense pr. aksje til fem prosent av kapitalen i fondet. Det inngår nå 40 selskaper i porteføljen. Den største bransjeeksponeringen er nå i banker, med samlet rundt regnet 25 prosent av tilgjengelige midler.

Selskapene i Heimdal Utbytte-porteføljen ventes nå å levere knapt tolv prosent inntjening i forhold til dagens børskurser det kommende året. Det ventes videre at selskapene vil utbetale syv prosent av dagens porteføljeverdi som utbytter til eierne.

Les artikkelen i PDF her: 
Kjøp våre fond her.

Siste nyheter

Kontakt oss